2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu Sona Erdi

12/04/2015

Bursa Kent Konseyi (BKK) ev sahipliğinde düzenlenen, akademisyen ve kent konseyi temsilcilerinin iki gün boyunca kent konseyi süreci ile mevzuatta yapılması gerekenleri konuştuğu ‘2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu’ sona erdi.

BKK koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) işbirliğiyle yapılan II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, iki günlük yoğun programın ardından sona erdi. 50 üniversiteden 105 akademisyenin, 69 kent konseyinden temsilcinin ve gönüllü katılımcıların yer aldığı sempozyum, 20 konu başlığında toplam 5 oturumla tamamlandı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu’ndaki sempozyum kapsamında 27 adet poster-bildir-sunum da sergilendi. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilat (UCLG-MEWA), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) destek verdiği sempozyum, kent konseyi uygulamasında yaşanan sıkıntıların değerlendirilmesi, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tartışılması, kent konseylerinin işlevselliğinde gelinen son durumun konuşulmasını amaçladı. BKK Başkanı Semih Pala, iki gün boyunca akademisyenleri, kent konseyi temsilcilerini ve gönüllü katılımcıları Bursa’da misafir ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Sempozyumun yapılmasında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür eden Pala, program boyunca farklı görüşlerin dile getirildiğini, kent konseylerinin bu zenginliğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Tüm görüşlerin dikkate alınması halinde kent konseyi modelinin yürüyeceğine dikkat çeken Pala, “Kent konseylerinin ana statüsünde değişiklikler yapılana kadar BKK çalışma yönergesini kabul ederseniz rahat edersiniz” dedi. Sempozyumun kapanış bildirisi ise BKK Genel Sekreteri Dr. Enes Battal Keskin tarafından okundu. Sempozyumun Bilim ve Hakem Kurulu üyelerine, programa destek veren kurumlara, Düzenleme Kurulu üyelerine, Sempozyumun Sekreteryasına, BKK çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür eden Keskin, sempozyum bildirilerinin yayın haline getirileceğini de dile getirdi. Programın sonunda tüm katılımcılar, BKK ofislerini gezerek bilgi aldı. “20 konu başlığı toplam 5 oturum” ‘2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu’nun “Yerel yönetim mevzuatı ve kent konseyleri” başlıklı birinci oturumunu UÜ’den Prof. Dr. Bekir Parlak yönetti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Erkul ‘Yasal-yönetsel sorumluluk açısından kent konseyleri’, Yalova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Salih Batal ‘Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu bağlamında kent konseylerinin işlevselliği ve ölçek sorunu’, Erzincan Üniversitesi’nden Arş. Gör. Mustafa Tekdere ‘Kent konseylerinin mali kısıtları’ ve Yalova Kent Konseyi’nden Hasan Soygüzel ‘Kent konseyleri arasında iletişim ve işbirliği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği örneği’ başlıklarında sunum yaptı. Programın ‘Katılımcılık kapasiteleri ve kent konseyleri’ başlıklı ikinci oturumunu ise Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Bozlağan yönetti. Atılım Üniversitesi’nden Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin ‘Kent konseylerinin katılımcılık kapasitesinin değerlendirilmesi: Ankara örneği’, Gümüşhane Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner Doğan ‘Türkiye’de yerel siyasete katılım açısından kent konseyleri: Gümüşhane Kent Konseyi örneği’, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Konur Alp Demir ve Doç. Dr. Hikmet Yavaş ‘Kent konseyleri ile yerinden yönetilen katılımcı kent yönetimleri: Yerel yönetişim kapsamında bir değerlendirme’, İzmir Kent Konseyi’nden Güman Kızıltan ‘Katılımcı demokrasi perspektifinden İzmir Kent Konseyi deneyimi’ başlıklarında sunum yaptı. Sempozyumun ‘Kent konseylerinin bilinirliği ve etkinliği’ konulu üçüncü oturumunun başkanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Mutlu ve Dumlupınar Üniversitesi’nden Erdal Güler ‘Belediye başkanları ve meclis üyelerinin kent konseyi algısı’, Gümüşhane Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Oral Demir ‘Kent konseylerinin bilinirliği ve etkinliği: Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları örneği’, Selçuk Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Adnan Söylemez ‘Kent konseylerinin sosyal medya kullanımı üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme’, UÜ’den Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun ‘Bursa Kent Konseyi’nin bilinirliliğinin araştırılması’ konularını anlattı. ‘Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri” başlıklı dördüncü oturuma ise UÜ’den Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun başkanlık etti. Erciyes Üniversitesi’nden Arş. Gör. Gözde Kestellioğlu ‘Örneklerle kent konseylerinin 3 temeli ve 3 sorunu: Katılım, demokrasi ve yönetişim’, Uludağ Üniversitesi’nden Arş. Gör. Fatih Gürses ‘Yerel demokrasi ve siyasal katılım: Kent konseyleri üzerine ampirik bir araştırma’, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sefa Usta ‘Katılım kültürünün gelişiminde kent konseylerinin rolü: Karaman Kent Konseyi örneği’, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yolcu ‘Demokratik katılımın bir aktörü olarak kent konseylerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi: Dört farklı parti, dört farklı kent’ başlıklarında sunum yaptı.

Sempozyumun son ve beşinci oturumu ise Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Aslı Akay başkanlığında ‘Kent konseylerinin işlevselliği ve sürdürülebilirliği’ başlığıyla yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Mutlu ‘Kent konseylerinin siyasal işlev ve siyasal kimlik paradoksu’, Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. A. Serap Tunçer ‘Yerel özerklik perspektifinden yerel meclis ve kent konseylerinin işlevselliğine bakış’, Kamu Politikaları Enstitüsü’nden Tahsin Bulut ‘Kent konseyi uygulamasının yerel yönetişimi gerçekleştirmede karşılaştığı temel sorunlar ve çözüm önerileri’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Dr. İhsan İkizer ‘Kent konseylerinin bağımsızlığı ve belediye başkanları ilkeler sözleşmesi’ konularını anlattı.

Sempozyuma Samsun İlkadım Belediyesi adına Konsey sekreteri İbrahim Kurt ve Yürütme kurulu üyesi Çevre Çelışma Gurubu başkanı Ömer Faruk Sönmez katıldı

Benzer Haberler

 • Kedi Evleri Yerlerini Buldu
 • 2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu Sona Erdi
 • Orman Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
 • Gençlil Meclisimizden Yaşlılar Haftası Ziyaretleri
 • Tüketici Hakları Çalışma Grubu Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
 • Bilinçli Tüketici Semineri
 • Kedi Evleri Hazır
 • Dünya Ormancılık Günü Fotoğraf Sergisi
 • Orman Hayattır
 • Mutlu Ailenin Sırları Seminerlerinin İlki Gerçekleştirildi
 • Kadına Yönelik Şiddete Son
 • Tüketici Hakları Çalışma Gurubu Mart Ayı Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi
 • Ar-Ge ve İnovasyon Çalışma Grubu Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı
 • Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
 • Kadın Meclisi Şubat Ayı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
 • Osmanlı-Amerikan Münasebetlerinde Ermeni Sorunu
 • Yeşiltepe, Ataköy ve Güzeldere Mahalleleri Gençlik Çalıştayı Gerçekleştirildi
 • Senaryo Aynı Aktörleri Farklı
 • İlkadım’da Türk-Rus İlişkileri Konuşuldu
 • Samsun Tarihinin Dünü, Bugünü ve Yarını Konuşuldu
 • İlkadım’da Ulaşım ve Trafik Semineri
 • Erasmus 2020 Proje Hazırlama Eğitimi Sona Erdi
 • Geçmişten Günümüze Ermeni Meseli Söyleşi Programı Yoğun İlgi Gördü
 • İlkadım Kent Konseyi Erasmus 2020 Uluslar Arası Proje Hazırlama Eğitimi Başladı
 • Şehir Tarihçiliği ve Samsun Tarihi Yoğun İlgiyle İzlendi
 • İlkadım Kent Konseyi Ocak 2015 Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
 • Kamu Hastaneleri Genel Sekreti Dursun Mehmet Mehel’e Makamında Ziyaret
 • Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü Hazırlık Toplantısı Yapıldı
 • Turizm Çalışma Grubu Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
 • Trafik Ulaştırma Çalışma Grubu Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi
 • Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Düzenlendi
 • Çevre, Temizlik ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Aralık Ayı Toplantısı
 • "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde neredeyiz?" Çalıştayının Hazırlıklıkları Sürüyor
 • Sosyal Yardım Çalışma Grubu Sefa ÖZ Başkanlığında Toplandı
 • Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu Mustafa TUNCEL Başkanlığında Toplandı
 • Mahalle Mahalle Gençlik Çalıştayları Dolu Dizgin Devam Ediyor
 • Avrupa Birliği Proje, AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu Aralık Toplantısı
 • Tarih ve Edebiyat Sohbetleri 2. Programına Yoğun İlgi
 • İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplandı
 • Edebiyat Akşamları Programının Detayları Görüşüldü
 • İlkadım’da Farkındalık Günü
 • İlkadım Belediyesinden Sinema Günleri
 • Başkan TOK’ tan Duygulandıran Ziyaret
 • Başkan TOK "Halkımız Ne isterse Onu Yaparız"
 • Gençlik Çalıştaylarının Dördüncüsü Yapıldı
 • Mutlu Ailenin Sırları Seminerleri Devam Ediyor
 • Çevre, Temizlik ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Nisan Ayı Değerlendirme Toplantısını
 • Karayolları Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi
 • "Mutlu Ailenin Sırları" 5. Semineri Kadıköy Mahallesinde Gerçekleştirildi
 • Bahçıvalık Kursiyerleri ile Söyleşi
 • AR-GE İnovasyon ve Engelsiz Yaşam Danışma Toplantısıı Gerçekleştirildi
 • Mahalle Mahalle Gençlik Çalıştayları
 • Kasım Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı
 • 75. Yıl İlköğretim Okulunda Öğretmenler Günü Etkinlikleri
 • Bahçıvanlık Mesleki Eğitim Projesinde Sona Gelindi
 • Bahçıvanlık Mesleki Eğitim Kursu Sertifika Töreni
 • Hayata Farklılıklarla Bakmak
 • İlkadım'da Mutlu Aile Semineri
 • Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Sempozyumu
 • 101. Yılında Sarıkamış Şehitleri Anıldı
 • Kent Konseyi Başkanımız Sayın Kocaoğlu’ndan Hendek Akademizyenlerine Tepki
 • Çevre Sağlık ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı
 • AB Proje, AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu Mehmet AKBULUT Başkanlığında Toplandı
 • ’Suyu Verimli Kullanma’ Semineri Gerçekleştirildi
 • Mahalle Mahalle Gençlik Çalıştayları Hız Kesmeden Devam Ediyor
 • Trafik Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
 • İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplandı
 • Hafızlık Öğrencilerine Motivasyon Eğitimi Verildi
 • Toplu Taşıt Sürücülerini Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
 • İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu MArt Ayı Toplantısı
 • "Kadının İç Dünyasına Yolculuk" Semineri
 • İlkadım Kent Konseyi Samsun Platformu İle Biraraya Geldi
 • 95.yılında bir Milli Mutabakat Metni Olarak İstiklal Marşı
 • İlkadım Belediyesi ve Samsun Birlik Platformu İşbirliği Yapacak
 • 18 Mart Sergisinde Duygu Dolu Anlar
 • "Dört Mevsim Ordu" Fotoğraf Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
 • "Genetik Beslenme ve Diyet" Konuluı Konferansımızı Gerçekleştirdik
 • Yunus Emre’yi Anma Programı Gerçekleştirildi
 • Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi
 • Minikler Trafik Kurallarını Öğrendi
 • Akülü Araç ve Tekerlekli Sandalyeler Sahiplerine Kavuştu
 • Üstad, Vefatının 33. Yıl Dönümünde Anıldı
 • İlkadım Kent Konseyi, Görme Engelliler ile Beraber Kızılırmk Deltasını Ziyaret Etti
 • Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
 • Kocaoğlu İlkadım’da Güven Tazeledi
 • Darbecilere Ültimatom
 • Yürütme Kurulu Yeni Dönem İlk Toplantısını Yaptı
 • Tarih, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Toplandı
 • Ata Yolu’nu Bisikletleriyle Geçtiler
 • Yürütme Kurulu Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
 • Eğitim, Gençlik ve Spor Çalış Grubu Taplantısı
 • Kadın Meclisi Seçimli Genel Kurula Gidiyor
 • Kadın Meclisi’nin Yeni Başkanı Halise Mutlu Oldu
 • İlkadım’da Engellilere İlk Yardım Eğitimi
 • Gençlik Meclisi Genel Kurul Duyurusu
 • Kent Konseyinden Anlamlı Ziyaret
 • Mostar Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı Ziyareti
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu Erdoğan TOK’u Makamında Ziyaret Etti
 • Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti
 • Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı
 • İlkadım Belediyesi Engelleri Kaldırıyor
 • Kent Konseyi Yürütme Kurulu Gündemi Değerlendirmek Üzere Toplandı
 • İlkadım Belediyesi’nden "Medeni Hukuk ve İslam’ın Kadına Bakışı" Paneli
 • İlkadım Belediyesinden Miniklere "Engelli Farkındalığı" Eğitimi
 • Mevlana Celaledin-i RumiVefatının 743’üncü Yıldönümünde Anıldı
 • Mehmet Akif Ersoy Vefatının 80. Yıldönümünde Saygı ve Rahmetle Anıldı
 • İlkadım’da Gençler Değerleriyle Buluşacak
 • İlkadım Kent Konseyi Öğrencilere Yaşar Doğu’yu Tanıttı
 • Kent Konseyi Hüseyin DÜNDAR’ı Makamında Ziyaret Etti
 • İlkadım’da Sigara Bağımlılığının Zararları Anlatıldı
 • Prof Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Atandı
 • Gençler Değerleriyle Buluşuyor
 • "Anne Okulu" projesinin Tanıtımı Yapıldı
 • "28 Şubat’ta Aslında Ne Oldu?" Konferansı
 • "Her Anne Bir Okuldur" Projesi İlk Eğitimine Başladı
 • İlkadım Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Gündemi Değerlendirmek Üzere Toplandı
 • İlkadım Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mart Toplantısını Gerçekleştirdi
 • Bonsai Yetiştiriciliği Eğitimi
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi
 • Trablusgarp’tan Çanakkale’ye Fotoğraf Sergisi
 • İLKADIM BELEDİYESİ, DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ
 • İLKADIM’DA MUTLU EDEN ZİYARET
 • Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi
 • Down-Çed Sendromluyu Tanıma ve Engelleri Kaldırma Paneli
 • Yetim Annelerimizle Moral Sohbetleri
 • Bir Ağaç Bir Nefes
 • Gençler Değerleriyle Buluşmaya Devam Ediyor
 • Annelerimizle Gönül Gönüle Moral Sohbetleri
 • Gençler Değerleriyle Buluşmaya Devam Ediyor
 • 15 - 22 Nisan Turizm Haftası Etkinlikleri
 • Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi 50 Öğrenciyi Maça Götürdü
 • Samsun’un yetiştirdiği Şahsiyetlerin Tanınırlılığını Ölçtük
 • Her Anne Bir Okul Projesi İlk Etabını Tamamladı
 • Mahmur Dağı Ekolojik Yaşam Kampı Gerçekleştirildi
 • Ekolojik Yaşam İçin Bisiklet Turunun Strartı Verildi
 • Mahmur Dağı Doğa Severleri Bekliyor
 • Turizm Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor
 • Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Başladı
 • Yıldıray Çınar Vefatının 10. Yıldönümünde Anıldı
 • Kur’an İle Yaşamak
 • Gençler Değerleriyle Buluşuyor Projesi Kapanışını Gerçekleştirdi
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinlikleri
 • Tohumun İzinde Pedalla
 • Hayvan Hakları Çalışma Grubu Eylül Ayı Toplantısı
 • Gençler Değerleriyle Buluşuyor "Ali Fuat Başgil"
 • Aliya İzzet Begoviç’i Vefatının 14. Yılında Saygıyla Anıyoruz
 • Gönül Gönüle Moral Sohbetleri-2
 • 51 Yaşındaki Maratoncu İlkadım Belediyesi’ni Temsil Edecek
 • İlkadım Kent Konseyi Kasım Ayı Yürütme Toplantısı
 • Karadeniz Kent Konseyleri Ordu'da Toplandı
 • Gönül Gönüle Moral Sohbetleri
 • İlkadımlı Gençlere Doğada Eğitim
 • Gençler Değerleriyle Buluşmaya Devam Ediyor
 • Geçmişten Günümüze Balkanlarda Osmanlı
 • Yeni Kedi Evleri Yerlerine Yerleştirildi
 • Gençlik Şuhedanın İzinde
 • İlkadımlı Gençler Değerleriyle Buluşuyor
 • Hayvan Sevgisini Konulu Seminer Gerçekleştirildi